Közgyűlés – 2018

Kedves Horgásztársak!

Ezúton értesítem a tisztelt Tagokat, hogy a Nágocsi Horgász Egyesület közgyűlése
2018. február 23-án, pénteken 17.00-tól kerül megrendezésre.

Helyszín: Nágocs, Faluház

Napirendi pontok:
– elnöki megnyitó
– HE vezetőségének beszámolója a 2017-es gazdálkodásáról
– az egyesület 2018-as évi költségvetési tervének ismertetése
– Egyebek

Amennyiben a közgyűlés 17:00 órakor nem határozatképes, tehát a jelenléti ív szerint a megjelentek száma nem éri el a tagság létszámának 50%+1 főt, a közgyűlést elhalasztom. A megismételt közgyűlést 2018. február 23-án, pénteken 17:30-tól kezdődően hívom össze a fenti eredeti napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ha a közgyűlésen nem tud megjelenni, kérem, számoljon távolmaradásának azon következményével, hogy a közgyűlés döntéseit, határozatait Ön nélkül is jogosult meghozni.

A közgyűlésen lehetőség lesz a megfelelően kitöltött fogási naplók leadására. Kérjük hozza el magával.

Megjelenésükre feltétlen számítunk!

Köszönettel,
Scsepkó László
H.E. Elnök

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *