Hasznos infók

ORVOSI ÜGYELET ( +36 30 530 5308 )

Az  Ügyelet munkanapokon 14.30-tól másnap reggel 6.30-ig tart.
Munkaszüneti napokon reggel 6.30-tól másnap reggel 6.30-ig tart.

Az ügyeletes orvos és az ügyeleti helyszín nem állandó.
Az aktuális ügyeleti helyszínről a fenti telefonszámon érdeklődjön.

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

Háziorvos: Dr. Pap Imre
Nővér: Nagy Judit

Telefon: +36 30 905 5244
Telefon: +36 30 406 8389

Rendelési idők településenként:

NÁGOCS

H: 8.00 – 11.00
K: 13.00 – 14.30
SZ: 8.00 – 11.00
CS: 13.00 – 14.30
P: 8.00 – 11.15

MIKLÓSI


K: 9.00 – 10.15

CS: 9.30 – 11.30

ZICS


K: 10.30 – 11.45
CS: 8.00 – 9.30

KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK ( elérhető egyéb fontosabb szolgáltatások )

– Vegyesbolt
– Italbolt / Dohánybolt
– Napijegy értékesítés (link)
– Vegyesbolt
– Italbolt
– Vegyesbolt
– Italbolt / Dohánybolt

GYÓGYSZERTÁR

CÍM:  8674 Nágocs, Hősök tere 11.
tel: +3684/372 609
gyógyszerész: Czékusné Dr. Skoda Mária
nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek, 7:30 – 13:00
kedd, csütörtök, 14:00 – 18:00

NHE VEZETŐSÉGI INFORMÁCIÓS OLDAL:

HORGÁSZVIZSGA INFORMÁCIÓK

HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV: LINK

Tankönyv, horgász tudástár, információk: LINK

A horgászvizsgán először egy 32 kérdésből álló teszten kell a vizsgázóknak számot adniuk a tudásukról. A többségében feleletválasztós kérdéssor megválaszolására 45 perc áll rendelkezésre. Minden kérdés 1 pontot ér. A sikeres teljesítéshez 22 pontot kell elérni.  A kérdések az alábbi témaköröket ölelik fel:

– a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokat
– a Magyarországon élő halfajok meghatározását és főbb biológiai jellemzőit
– az alapvető horgászmódszereket
– a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódot
– a vízparti és a csónakból való horgászat legfontosabb biztonsági szabályait
– a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteit
– a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokat
– az egyesületi tagságból eredő jogokat és kötelezettségeket, a horgász szervezetek szerepét
– a horgászrendi szabályozások szerepét
– a horgászetikát.

A teszt sikeres megírása után a megfelelt vizsgázók egyesével szóbeli részen vesznek részt. Ennek keretében tíz képet kell a vizsgázónak húznia, melyek mindegyikén egy-egy halfaj szerepel. A képen látható tíz halfaj közül 6 a fogható fajok, kettő a tájidegen és invazív fajok, míg
kettő a nem fogható és a védett fajok képeit ábrázolja. A vizsgázónak fel kell ismernie a halfajokat és ismertetni azok főbb biológiai jellemzőit. Ahol van, ott a tilalmi időt, a méret és mennyiségi
korlátozásokat is. Minden halfelismerésért 1 pont jár, míg a legfontosabb biológiai jellemzőinek ismertetése szintén 1 pontot ér.
A sikeres vizsgához az így elérhető 20 pontból 14-et kell megszerezni, de a nem fogható és védett fajok mindegyikét fel kell ismerni. A szóbeli vizsga után a vizsgázó azonnal megtudja a vizsga eredményét és azt, hogy megfelelt-e vagy sem. Ekkor külön kérésre lehetősége van a
vizsgázóknak megtekinteni a vizsgalapot és tájékoztatást kérni a pontozási szempontokról. Később erre már nincs mód!

Az összes szóbeli vizsgázó beszámolója után a vizsgaelnök kiállítja a vizsgabizonyítványokat a sikeres vizsgát tevők részére.

Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés
napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga
megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes
képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott
hozzájárulást.
A horgászvizsga díja felnőtteknek 3500 forint, melyet a vizsgát megelőzően, a helyszínen kell befizetni.
18 éves korig a horgászvizsga díja 1000 forint, melyet a vizsgát megelőzően, a helyszínen kell befizetni.
A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a vizsgázó a helyszínen
személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának felmutatásával
azonosítsa magát. A 14. életévüket be nem töltött, vizsgázni kívánó
személyek személyazonosságát a törvényes képviselőjük igazolhatja a
vizsgabizottság előtt.