Helyi horgászrend

HORGÁSZREND

Érvényes 2020. február 24-től

I.                    ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.)  Minden horgász köteles a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII.29.) VM rendelet előírásait, valamint a Nágocsi Horgász Egyesület horgászrendjét MEGISMERNI, BETARTANI és BETARTATNI! 

2.)  Horgászni csak az jogosult, aki rendelkezik a horgászathoz szükséges érvényes okmányokkal. 

3.) Napijegy váltható hétfőtől- vasárnapig minden napra, amely napkeltétől napnyugtáig tartó horgászatra jogosít.
Péntek reggel 8 órától vasárnap este 18 óráig terjedő időszakon belülre
24 órás napijegy is váltható. Ennek birtokában legfeljebb 24 órán át horgászhat tulajdonosa, azt figyelembe véve, hogy vasárnap este 18 óráig minden napijegyes horgásznak be kell fejezni a horgászatot!

4.)  Az ellenőrzésre jogosult személynek (rendőrség, MOHOSZ-képviselői, ellenőrei, a horgászegyesület tisztségviselői, társadalmi halőrök, valamint a horgásztársak egymás között) köteles megmutatni a horgászatra jogosító iratait, személyazonosságát igazoló okmányait valamint horgászzsákmányát. 

5.)  A területi, illetve napijegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet, mely felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezelünk.

6.)  Szabálysértés esetén az egyesület vezetősége eljárást kezdeményez a szabálytalankodóval szemben, mely ügyben első fokon az egyesület Fegyelmi Bizottsága jár el. Napijegyes horgász esetében – a horgásztóról való időszakos kitiltás mellett – az illető horgász anyaegyesületének Fegyelmi Bizottsága az illetékes. 

7.)  A méretkorlátozás alá eső halakat, amennyiben azokat megtartja a horgász, kifogásuk után azonnal, nap, óra, perc pontossággal kell az Fogási naplóban és a napijegy FOGÁSÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATÁBAN rögzíteni. A méretkorlátozás alá nem eső halakat a horgászat befejeztével, a vízpart elhagyása előtt kell az Fogási naplóba és a napijegy fogásösszesítő táblázatába beírni! Elmulasztása fegyelmi vétség!

8.)  Napijegyes horgász csak a horgászat befejeztével hagyhatja el a horgásztavat, valamint köteles a napijegye FOGÁSÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATÁT a gyűjtőládába helyezni! Ennek elmulasztása időszakos kitiltással jár.

9.)  Az egyik napról a másikra áthúzódó horgászat alakalmával a fogási naplóba — EREDMÉNYTELEN HORGÁSZAT ESETÉN IS — a dátumot be kell írni, és a mennyiséget minden rovatnál ki kell húzni! Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a HELYI HORGÁSZREND által 1 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál!

10.)  A kifogott halat a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközében tárolhatja, a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről. A halat a vízparton megpucolni, feldolgozni tilos!

11.)  Szemetes helyen horgászni TILOS! A horgászat megkezdése előtt mindenki köteles összetakarítani az általa használni kívánt horgászhelyen és környékén. A horgászat befejeztével a szemetet mindenki köteles elszállítani!

II.                  MENNYISÉGI- ÉS MÉRETKORLÁTOZÁSOK

12.)  Az 50 cm-t, vagy 5 kg-ot meghaladó pontyot azonnal (rövid fényképezés után), kíméletesen vissza kell engedni!

13.)  Érvényes felnőtt területi engedéllyel: naponta 5 db méretkorlátozás alá eső + 5 kg egyéb hal tartható meg az alábbiak szerint:
 – pontyból legfeljebb 2 db
 – amurból legfeljebb 2 db
 – fogas süllőből, csukából, harcsából fajonként 1-1 db

Továbbá pontyból heti 4 db, havi 10 db, évi 30 db a megtartható mennyiség.

14.)   Érvényes ifjúsági területi engedéllyel: naponta 3 db (fajonként 1-1 db) méretkorlátozás alá eső hal + 2,5 kg egyéb hal, a felnőttekre vonatkozó mennyiségek fele tartható meg.

15.)  Gyermek horgász: tagsági viszony létesítése után: havonta 5 kg egyéb halat tarthat meg.

16.)  Felnőtt napijeggyel: 3 db méretkorlátozás alá eső hal + 3 kg egyéb hal tartható meg, az alábbiak szerint:
– pontyból  2 db
– amurból, fogas süllőből, csukából, harcsából napi 1-1 db.

17.)  Ifjúsági napijeggyel: fajonként 1 db, összesen 2 db méretkorlátozás alá eső hal + 1,5 kg egyéb hal tartható meg.

III.         MÓDSZER- ÉS ESZKÖZHASZNÁLAT

18.)  Felnőtt horgász: 2 db horgászbot, maximum botonként 2 db horoggal + 1×1 méteres csalihal fogó háló.
Ifjúsági horgász: 1 db horgászbot, maximum 2 db horoggal + 1×1 méteres csalihal fogó háló.
Gyermek horgász: tagsági viszony létesítése után: 1 db horgászbot, 1 db horoggal (érvényes területi jeggyel, vagy napijeggyel rendelkező felnőtt felügyelete mellett) horgászhat.

19.)  A kifogott halakat kizárólag haltartó szákban szabad tárolni. Ragadozó halaknál a szájbilincs használata engedélyezett. Drótszák használata, illetve a halak egyéb módon történő kipányvázása TILOS!

20.)  Csónak használata tilos, kivétel a vezetőség előzetes írásos engedélyével végzett javítási-, karbantartási munkák.

21.)   A behordós horgászat TILOS!

22.)  Állandó jelzőbóját csak egyesületi tag helyezhet ki.  A bójának természetes anyagból kell lenni, PET palack ilyen célú használata SZIGORÚAN TILOS!

23.)  Lékhorgászatot mindenki a saját felelősségére és csak egy másik felnőtt korú személy egyidejű jelenlétében folytathat! Lékhorgászni a két hosszanti parttól mért maximum 10 m távolságig, és csak a biztonsági előírásokat maximálisan betartva szabad! Olvadó jégre menni tilos!
 A horgász a kivágott léket köteles szembetűnően megjelölni. A HE lékhorgászat során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett minden káreseménnyel kapcsolatosan a felelősségét kizárja. 

 IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

24.)   A halastóban fürödni TILOS!

25.)   Kutyát a horgászhelyen tartani TILOS!

26.)  Etetni, horgászni a halastó műtárgyairól (zsilip, gát), illetve a kíméleti területen (a gát felőli utolsó stégek vonalától számított 5 méteren túl) SZIGORÚAN TILOS! Etetni, etetőkosaras készséget használni a gát vonalától mért 5 m-es távolságon belül TILOS!

27.) Javítási, építési, valamint minden nagyobb zajhatással járó munkát (ideértve a fűnyírást is) hétfői napokon egész nap, illetve minden hónap első hétvégéjén szombat-vasárnap 8.00-17.óráig lehet végezni. Más napokon munkavégzés csak a vezetőség külön írásos engedélyével lehetséges. Munkavégzési tilalom csak a március 1- től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.

28.)  Minden tulajdonos köteles nevét jól látható módon feltüntetni horgászhelyén. Feltüntethetők további „kedvezményezett” tagok is, akik a tulajdonos távollétében előnyt élveznek más horgászokkal szemben.

29.)  Horgászhelyét mindenki köteles rendben tartani, balesetveszélyes állapotot haladéktalanul elhárítani! A HE vezetősége írásban felszólítja a javításra a tulajdonosokat 30 napos határidőt szabva. Amennyiben a felszólítás után sem szűnik meg a balesetveszély, a horgászhely bontásra kerül.

30.)  Horgászhelyet csak érvényes területi engedéllyel rendelkező horgász vásárolhat, a tulajdonosváltást az egyesület vezetősége felé 30 napon belül jelezni kell.

31.) Horgászhelyek létesítése, valamint meglévő horgászhely bővítése csak a vezetőség előzetes írásos engedélyével lehetséges. Új stég felülete egy tulajdonos esetén nem lehet nagyobb, mint 3x4m (mélység x szélesség). Két, vagy több tulajdonos esetén ennek a 1,5 szerese. Horgászhely felújításakor is ezek a maximális méretek az irányadóak. Az új stégek nem nyúlhatnak túl a partszéli nád vonalán!
Lakókocsi horgászhelyként való használata nem engedélyezett.

32.)   A HE vezetősége évi négy alkalommal társadalmi munkát szervez, amelyből kettőn minden 70 év alatti horgász köteles megjelenni. A saját horgászhelyen elvégzett munka nem tekinthető társadalmi munkának! A társadalmi munkavégzés kiváltható 2X5000.- Ft hozzájárulás megfizetésével.

Miklósi, 2020 február 24.

A Nágocsi Horgász Egyesület nevében
Paál Balázs H.E. Elnök