Közgyűlés 2019

Kedves Horgásztársak!

Ezúton értesítem a tisztelt Tagokat, hogy a Nágocsi Horgász Egyesület közgyűlése 2019. február 12-én, kedden 17.00-tól kerül megrendezésre.

 

Helyszín: Nágocs, Faluház

Napirendi pontok:
– elnöki megnyitó
– HE vezetőségének beszámolója a 2018 évi gazdálkodásáról
– az egyesület 2019-es évi költségvetési tervének ismertetése
– Egyesületi tisztségviselő választás:
         Elnök, Elnök helyettes, Titkár, Felügyelő bizottság elnöke
– Egyebek

Amennyiben a közgyűlés a tervezett eredeti időpontban nem határozatképes, tehát a jelenléti ív szerint a megjelentek száma nem éri el a tagság létszámának 50%+1 főt, a közgyűlést elhalasztom

A megismételt közgyűlést 2019. február 15-én, pénteken 17:00-tól kezdődően hívom össze a fenti eredeti napirenddel.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Ha a közgyűlésen nem tud megjelenni, kérem, számoljon távolmaradásának azon következményével, hogy a közgyűlés döntéseit, határozatait Ön nélkül is jogosult meghozni.

A közgyűlésen lehetőség lesz a megfelelően kitöltött fogási naplók leadására. Kérjük hozza el magával.

————————————————————————————————

Figyelem! További információ, kiegészítés: 

A korábbiakhoz hasonlóan, amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontban nem határozatképes, AZNAP már NEM ismételhető meg! A korábbi évek tapasztalataiból adódóan felhívom a figyelmüket, hogy az első időpontban sajnos nem szokott megjelenni a tagok többsége.

PTK. 3:76. § (3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

Megjelenésükre feltétlen számítunk!

Köszönettel,
Scsepkó László
N.H.E. Elnök

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *